Spoločnosť Tatra Billing, a.s., zabezpečuje tlačové služby, obálkovanie a distribúciu hromadnej tlače pre desiatky svojich zákazníkov a má dlhoročné skúsenosti s realizáciou outsourcingových služieb pre hromadnú tlač.

Spoločnosť Tatra Billing, a.s., cez svoju materskú spoločnosť AZC, a.s. kúpila v apríli 2015 50-percentný podiel v Selecta CEE s.r.o.. Selecta CEE s.r.o. je dcérska spoločnosť firmy SELECTA TAAS S.p.A., ktorá patrí medzi najväčšie spoločnosti v oblasti tlače a obálkovania dokumentov v Európe.

Cieľom spojenia výrob bolo získanie ďalších možností využívania najmodernejších technológií v oblasti tlače, obálkovania a iných doplnkových služieb, ako napr.:

Tlač, balenie a distribúciu dokumentov zabezpečuje spoločnosť Tatra Billing v priestoroch na Úderníckej 15 v Bratislave. Ponúka širokú škálu variabilných tlačových a baliaciach služieb na základe požiadaviek klientov (umožňuje tlač na papiere typu: listovka, tabelačný papier, papiere rôzneho formátu: A4, A3; balenie na základe kontrolných riadiacich znakov, umožňuje balenie viacstranových zásielok, zásielok s viacerými druhmi dokumentov a pod.). Nákup papiera a obálok zabezpečíme podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Cieľové skupiny klientov

  • sprostredkovatelia televízneho vysielania,
  • bankové inštitúcie,
  • poskytovatelia internetových služieb,
  • poskytovatelia telekomunikačných služieb,
  • poisťovne,
  • správcovské spoločnosti a bytové družstvá,
  • spoločnosti poskytujúce predaj tovaru na splátky,
  • leasingové spoločnosti,
  • vodárenské spoločnosti,
  • spoločnosti, ktoré používajú PPU na zber platieb od svojich zákazníkov
V globále - všetky spoločnosti, ktoré využívajú hromadnú korešpondenciu ako komunikačný nástroj so svojimi zákazníkmi.

Na prevzatie

História spoločnosti

rok 2000
vzniká oddelenie v rámci Tatra banky, a.s. - eliot
rok 2001
zlúčenie eliot, a.s., so spoločnosťou TATRA BILLING SERVICES, s.r.o.
rok 2005
dochádza k osamostatneniu a vzniká 100% dcérska spoločnosť Tatra banky, a.s., Tatra Billing, s.r.o.
rok 2012
spoločnosť Tatra Billing, s.r.o., sa oddeľuje od Tatra banky, a.s., a integruje do skupiny AZC, a.s.
rok 2015
zmena právnej formy spoločnosti Tatra Billing, s.r.o. na akciovú spoločnosť
spoločnosť Tatra Billing, a.s., kúpila 50-percentný podiel v spoločnosti Selecta CEE s.r.o.