Kontaktné osoby

Obchodné oddelenie
Ing. Indrid Brzáčová
02/3238 7882
Ing. Júlia Csernaiová
02/3238 7883
Bc. Lucia Šimonič Valachovičová
02/3238 7884
Mgr. Peter Štefanovič
02/3238 7885
Riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Dušan Pauliny
02/3238 7882-4