Spracovanie dát

 • Spracovanie dát prebieha v priestoroch TB so SW HP Exstream a SW PreS
 • Programátorské práce
 • Archivácia každého tlačeného súboru sa vykonáva automaticky v grafickej podobe + software na prezeranie

Zabezpečenie materiálu

 • Nákup spotrebného materiálu (papiera, obálok, ostatných materiálov podľa požiadaviek marketingu Vašej spoločnosti)
 • Farebná podtlač spotrebného materiálu (papiera, obálok podľa požiadaviek marketingu Vašej spoločnosti)
 • Skladovanie a flexibilné objednávanie materiálu

Komplexné spracovanie vo vlastnej réžii

 • Tlač, balenie a distribúcia - v priestoroch TB na Úderníckej 15 v Bratislave
 • Obálkovanie dokumentov je realizované na základe OMR značiek, BAR kódu
 • Distribúcia zaobálkovaných dokumentov na SP, a.s. sa vykonáva priebežne každý pracovný deň
 • Lehoty spracovania dokumentov sú zmluvne stanovené: max. 72 hod. (3 dni)
Formát tlačených dokumentov:
A4 (210 x 297 mm)
A5 (210 x 198 mm)
Formát balených dokumentov:
(adresné aj neadresné pribaľovanie)
A4 (210 x 297 mm)
A5 (210 x 198 mm)
1/3 A4 – formát DL

Elektronická fakturácia

Komplexná služba nevyžadujúca žiaden zásah zo strany Objednávateľa.

Predmet služby

 • zber emailových adries od klientov Objednávateľa,
 • zabepečenie súhlasu od príjemcu,
 • elektronické doručovanie faktúr,
 • prevádzka systému v súlade s legislatívou,
 • párovanie prípadných odpovedí (napr. out of office, mail neexistuje, spam filter...),
 • podrobné štatistiky doručiteľnosti faktúr,
 • elektronický podpis na všetkých PDF faktúrach,
 • možnosť rozšírenia o ebXML faktúry, alebo EDIFACT – nie je v cene ponuky,
 • možnosť SMS notifikácií,
 • výrazné zníženie nákladov na tlač a poštovné,
 • elektronické faktúry sú plne v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a spĺňajú požiadavky ako zákonu o DPH, tak i Zákonu o elektronickom podpise.

Proces fungovania

 • Na faktúry je dopĺňaný jedinečný kód (dočasné ID s PIN) s odkazom na web stránku prevádzkovateľa (www.zelenaposta.sk),
 • Príjemca je vyzvaný na vloženie uvedeného kódu na web stránku, kde je automaticky spárovaný s údajmi spoločnosti,
 • Príjemca môže sám aktualizovať emailovú adresu, alebo zrušiť elektronické doručovanie,
 • Faktúry sú zasielané v podpísanom a prípadne zašifrovanom PDF súbore v súlade s §3 zákona 252/1999 Z.z., o elektronickom podpise,
 • Doručiteľnosť faktúr je kontrolovaná poloautomaticky v našom stredisku – operátori definujú do systému nové typy odpovedí emailových serverov (mailbox full, out of office, denied, unknown...). Známe odpovede sú spracovávané automaticky.

Požiadavky na súčinnosť Objednávateľa a integrácia so systémom Objednávateľa

Nevyžaduje žiadne integračné práce za predpokladu zasielania dát XML. V prípade zasielania PDF, AFP, XPS alebo PostScript môže byť potrebné odbržať informáciu o strane, na ktorú môže systém v TB umiestniť odkaz na www.zelenaposta.sk.

Voľba miesta pre vkladanie ID užívateľa

Objednávateľ zvolí miesto na dokumentoch, prípadne TB navrhne, kam budú vkladané informácie pre odberateľov. Na obrázku vyššie uvádzame návrh ako môžu do dokumentov byť vkladané informácie o „zelenej faktúre“ a prihlasovacích údajoch. Zároveň sme pripravili ukážku možného redesignu faktúry pre tlač dodatočných marketingových informácií (whitespace management).

Budúcnosť systému

Pripravujeme a inovujeme pre Vás stále nové funkcie a produkty, ktoré môžete ponúknuť Vašim klientom prostredníctvom portálu Zelená faktúra.

Nové funkcie uvádzame na trh postupnými krokmi, no už dnes sa i vy môžete zapojiť do tohto systému. Ako príklad môžme uviesť doručovanie elektronických faktúr do internetového bankovníctva a službu digitálneho archívu. Vaši klienti tak budú môcť v blízkej budúcnosti dostávať dokumenty nie len formou emailu, ale aj priamo do svojho internetového bankovníctva, kde môžu priamo vykonať i úhradu doručeného dokladu.