Hardware vybavenie

Vysokorýchlostné tlačiarenské systémy

 • 1x XEROX SEDONA - flash fusing, simplex
  rýchlosť tlače 2x 600 st.A4/ min, nekonečný papier, pin-fed/less
 • 2x XEROX 495, duplex
  rýchlosť tlače 118 strán A4/ min, nekonečný papier, pin-fed/less
 • 1x XEROX Nuvera EA 144 DPS, duplex
  rýchlosť tlače 144 strán A4/ min, cut sheet, dokáže spinkovať listy
 • 1x Xerox Versant 2100, duplex
 • 1x CANON CS 3900, duplex, color, cca 1 000 ks A4 / min
 • 4x Océ Variostream 7650 - čb tlač, simplex / duplex
  pin-fed/les, rýchlosť tlače 2 x 600 st. A4/min
 • 2x Océ 6160 - čb tlač, simplex / duplex
  cut sheet, 170 st. A4/min.
 • 1x Océ 3100 - čb tlač, simplex / duplex
  cut sheet, 110 st. A4/min.

Frankovanie zásielok

Pre frankovanie zásielok je využívané "Poštovné úverované". Kapacita frankovania je neobmedzená. Na obálke bude logo Vašej spoločnosti so spätnou adresou, prípadne ďalšie informácie, ktoré požadujete (napr. ocenenia Vašej spoločnosti) a ktoré neodporujú predpisom Slovenskej pošty.

Vysokovýkonná obálkovacia technológia

 • 3x KERN 3500
  rýchlosť balenia 22 000 obálok/hod., nekon. papier
 • 1x KERN 3000
  rýchlosť balenia 22 000 obálok/hod., nekon. papier
 • 1x KERN 2500
  rýchlosť balenia 12 000 obálok/hod., nekon. papier
 • 1x KERN 2600
  rýchlosť balenia 18 000 obálok/hod., nekon. papier
 • 1x PFE M Maximailer SE
  rýchlosť balenia 3 750 obálok/hod., cut sheet
 • 1x rezačka Böwe
  rýchlosť rezu 4 000 ks A4 / hod
 • 1x offline rezačka KERN 980
  rýchlosť rezu 12 000 ks A4 / hod.
 • 1x FOLDNET SYSTEM
  "obálka bez obálky", vytvorenie obálky z vytlačeného jednolistového dokumentu skladaním a lepením
 • 1x WellTec SYSTEM
  "obálka bez obálky"

Prílohy: formát A4, formát A5, 1/3 A4


Ochrana a prenos dát

Ochrana a prenos dát prebieha na báze prísnych bezpečnostných opatrení prostredníctvom FTP servera.

Prenos dokumentov:

 • prenášané dáta - kryptované PGP / 4096 b
 • prenosový kanál : SCP, kryptovanie : HSS

Spracovanie dát:

 • na serveroch uložených v zabezpečených priestoroch TBL
 • prístup vybraní pracovníci TBL zabezpečujúci prípravu na tlač

Bezpečnostná politika

Tatra Billing je povinný nakladať s informáciami o zákazníkoch klienta ako s predmetom bankového tajomstva a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z..

Záložné riešenie

Zmluva o BCM (Business Continuity Management)

 • Podpísaná so spoločnosťou Slovenská Pošta, a.s.
 • Podpísaná so spoločnosťou Cromwell a.s.

Zmluvný partner zabezpečuje:

náhradné riešenie tlače, obálkovania a distribúcie dokumentov a to v prípade výpadku spracovateľského strediska alebo katastrofickej udalosti zmluvných partnerov

Záložné dátové centrum zabezpečuje:

 • Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.